ترمیم و تعمیر بتن کرمو

ترمیم و تعمیر بتن کرمو کرمو شدن بتن به معنای پدیدار شدن ظاهری خشن ، زبر و حفره دار در بتن است که از دید بیننده ناخوشایند است . کرمو شدن بتن یکی از اتفاقات رایج در ساختمان می باشد. در ظاهر بتن کرمو شده ذرات دانه درشت شن در کنار یکدیگر قرار می گیرند و […]

اصول ترمیم بتن 2

جهت کنترل ترک در بتن های حجیم چه اقداماتی باید انجام داد ؟ اصول ترمیم بتن 2 سازه های بتن حجیم در مدت زمان گیرش بتن همواره در معرض خطر ترک خوردگی هستند . لذا روشهای ترمیم جهت کنترل ترک در بتن حجیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است . یکی از این روش ها […]

اصول ترمیم و تعمیر بتن

عوامل ایجاد بتن کرمو کدام است ؟ اصول ترمیم و تعمیر بتن بتن کرمو در سازه های بتنی زیاد مشاهده می شود . علت به وجود آمدن کرمو شدن و حفره ها را میتوان علل زیر دانست : بتن سفت یا بی استفاده ارتعاش بیش از اندازه استفاده از آب زیاد شیوه بتن ریزی کامل […]

شیوه ی ترمیم بتن

شیوه ی ترمیم بتن عموما وقتی که با بتنی که ظاهر خشن ، متخلخل و پوسته پوسته دارد که به اصطلاح به آن بتن کرمو گفته میشود ، مواجه می شویم مستلزم ترمیم و تعمیر بتن آن هستیم . در صورت عدم ترمیم عضو بتنی ، ساختمان مورد نظر به شدت مقاومت خویش را از دست میدهد و به مرور سست میگردد . برای ترمیم بتن آسیب […]