تاثیرات همکار بودن همسران

تاثیرات همکار بودن همسران روابط زناشویی میان زوجینی که با یکدیگر همکار هستند در اثر روابط کاری ممکن است دچار تغییرات شود. هنگامی که زن و شوهر با یکدیگر همکار هستند، با چالش های کمتری در یکپارچه کردن کار و زندگی مواجه می شوند، علاوه براین در زمان بروز مشکلات می توانند از حمایت عاطفی […]