ترفندهای موفقیت در بازاریابی تلفنی

ترفندهای موفقیت در بازاریابی تلفنی بازاریابی تلفنی یکی از روش های ترفیع است که شامل تبلیغات ، ترویج فروش ، فروش شخصی یا مستقیم و بازاریابی به علاوه روابط عمومی می گردد. خیلی از فروشنده ها تلفن را مثل لنگری سنگین می بینند که هنگام تماس با یک مشتری بالقوه باید به سختی آن را […]