پنج پرسش مهم برای اجرای بازاریابی تلفنی

پنج پرسش مهم برای اجرای بازاریابی تلفنی 1. برای فروش یک محصول چند دقیقه توضیح کافی است؟ بهتر است که تماس اول فقط یک معرفی کوتاه از محصول و شرکت شما باشد و حتما سایت یا بروشور یا منبعی را به مشتری معرفی کنید که بتواند اطلاعات لازم را راجع به خود شما، شرکت تان […]